Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001

Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia
Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia
Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku
Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti
Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva
Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania
Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva
Domy, byty a ukazovatele bývania
Vybavenie trvale obývaných bytov
Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


Okres Sabinov Zoznam obcí


Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti
Národnosť Muži Ženy Spolu
Slovenská 24 734 24 987 49 721
Maďarská 15 8 23
Rómska 1 735 1 604 3 339
Rusínska 88 106 194
Ukrajinská 51 63 114
Česká 73 74 147
Nemecká 3 2 5
Poľská 1 20 21
Chorvátska 0 0 0
Srbská 1 0 1
Ruská 4 3 7
Židovská 1 1 2
Ostatné, nezistené 262 231 493
Spolu 26 968 27 099 54 067

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

  Zoznam obcí pre Okres Sabinov . Údaje pre obec sa zobrazia selektovaním obce.
Bajerovce Bodovce Brezovica Brezovička
Červená Voda Červenica pri S.. Ďačov Daletice
Drienica Dubovica Hanigovce Hubošovce
Jakovany Jakubova Voľa Jakubovany Jarovnice
Kamenica Krásna Lúka Krivany Lipany
Lúčka Ľutina Milpoš Nižný Slavkov
Olejníkov Oľšov Ostrovany Pečovská Nová V..
Poloma Ratvaj Ražňany Renčišov
Rožkovany Sabinov Šarišské Dravce Šarišské Michaľ..
Šarišské Sokolo.. Tichý Potok Torysa Uzovce
Uzovské Pekľany Uzovský Šalgov Vysoká

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009