Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001
Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Ekonomický neaktívne obyvateľstvo podľa pohlavia Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva Obyvateľstvo podľa pohlavia a najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva Domy, byty a ukazovatele bývania Vybavenie trvale obývaných bytov Vybavenie a rekreačné možnosti domácností


SLOVENSKÁ REPUBLIKA


Ekonomický aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia
Pohlavie spolu v % z toho
na materskej dovolenke pracujúci dôhodcovia vypomáhajúci v rod. podniku nezamestnaní
Muži 1 428 518 54,70 1 493 27 875 595 313 199
Ženy 1 319 532 47,70 135 044 42 281 1 763 248 015
Spolu 2 748 050 51,10 136 537 70 156 2 358 561 214

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
     Copyright © INFOSTAT Bratislava a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2009