Time series 1848-2001
Population by population censuses in 1848 - 2001 Social structure of economically active persons (per cent) from the housing and population censuses in 1950 - 2001 Economically active population by branches (per cent) from the housing and population censuses in 1950 - 2001 Basic indicators from the housing and population censuses in 1950 - 2001 Population by nationality (per cent) from the housing and population censuses in 1950 - 2001 Population by religion (per cent) from the housing and population censuses in 1950 - 2001 Age structure of population (per cent) from the housing and population censuses in 1950 - 2001 Economically active population from the housing and population censuses in 1950 - 2001 Permanently occupied houses and dwellings from the housing and population censuses in 1950 - 2001 Equipment of dwellings (per cent) from the housing and population censuses in 1950 - 2001


Basic indicators from the housing and population censuses in 1950 - 2001
Indicator 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Number of municipalities 3 344 3 237 3 091 2 725 2 825 2 883
           
Population (thous.) 3 442 4 174 4 537 4 991 5 274 5 379
of which: Female 1 771 2 110 2 298 2 538 2 700 2 767
           
Population living in
municipalities (per cent)
           
up to 1 999 55,9 48,0 42,7 33,2 30,7 30,6
2 000 - 4 999 17,9 22,3 20,4 16,6 13,2 13,8
5 000 - 9 999 8,2 9,2 8,6 7,5 6,6 6,9
10 000 and more 18,0 20,5 28,3 42,7 49,5 48,7
           
Share of population living (per cent)            
in urban residences 29,9 31,4 41,4 52,0 56,8 55,0
in rural residences 70,1 68,6 58,6 48,0 43,2 45,0
           
Jointly managed households (thous.) 1 267 1 585 1 778 1 900
of which:            
jointly managed households consisting of
two or several census households (per cent)
5,8 4,3 2,9 7,8
           
Structure of jointly managed households
by number of members (per cent)
           
1 18,1 20,9 26,3
2 21,7 22,9 21,5
3 18,8 18,1 17,9
4 23,3 23,4 20,8
5 11,2 9,9 8,3
6+ 6,9 4,8 5,2
             
Census households (thous.) 875 1 183 1 345 1660 1 832 2 072
           
Structure of census households (per cent)            
Complete families 81,2 78,5 70,6 67,4 56,4
of which:            
with economically active wife 32,8 42,6 50,1 48,9 40,0
with housewife 48,4 35,9 20,5 18,5 16,4
of which:            
complete families with children up to 15 years 47,6 44,2 38,3 41,6 31,1
complete families without children up to 15 years 33,6 34,3 32,3 25,8 25,3
Incoplete families 8,4 8,6 8,2 10,4 11,9
Households of singles 5,8 9,3 11,9 19,8 21,8 30,0
             
Average size of census households 3,9 3,5 3,4 3,0 2,9 2,6
             
Permanently occupied houses (thous.) 613 748 816 870 864 862
           
Permanently occupied dwellings (thous.) 799 983 1 150 1 414 1 618 1 666
             
Period in which dwellings were built (per cent)            
Till 1899 and not specified 21,5 12,6 5,4 3,6 2,9
1900-1945 41,4 29,7 18,2 13,6 8,6
1946-19701) 37,1 57,7 47,7 37,6 35,2
1971-1980 28,7 25,5 25,6
1981-1990 19,7 20,9
1991-2001 6,8
             
Dwellings in houses (per cent)            
Family houses 62,1 70,4 58,5 50,2 49,2
Blocks of flats 17,8 28,1 40,8 47,3 49,9
Other buildings 20,1 1,5 0,7 0,4 0,9
           
Dwellings in private ownership (per cent) 73,8
           
Dwellings in co-operative ownership (per cent) 7,2 13,2 22,1 14,9
           
Total area of 1 dwelling (m2) 44,0 64,2 71,0 72,8 83,9
           
Number of rooms in 1 dwelling 2,0 2,7 2,2 2,6 2,9 3,2
             
Number of inhabitants per 1 room 2,1 2,5 1,8 1,4 1,1 1,0
           
Living area per capita (m2) 9,0 7,9 10,2 12,8 14,6 17,5
           
Share of dwellings with 2 and more census households (per cent) 18,4 15,1 15,1 11,8 18,8
Explanation of symbols:
Ležatá ciarka (–) na mieste císla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespolahlivý
Krížik (x) znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov
Nula (0,0 0,00) znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadritelnú v tabulke
1) V roku 1961 doba výstavby bytov = 1946 - 1961 1) V roku 2001 sú to podnikatelia (so zamestancami aj bez zamestancov)

Bibliografia:
Scítání lidu a soupis domu a bytu v republice Ceskoslovenské ke dni 1.brezna 1950,   Díl I. Nejduležitejší výsledky scítání lidu a soupisu domu a bytu za kraje, okresy a mesta
Štatistická rocenka Slovenskej republiky 1992, vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava
Štatistická rocenka Slovenskej republiky 2002, vydala VEDA, vydavatelstvo SAV v roku 2002

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!