Čo tu nájdete Demografia a sčítania Sčítanie v roku 2001 Sčítanie v roku 1991 Časové rady Návrat
Kontakt
Vaše otázky a pripomienky adresujte:
INFOSTAT
Dúbravská cesta 3
845 24 Bratislava
e-mail: sodb[at]infostat.skOtázky a pripomienky týkajúcich sa mapových výstupov:
Katedra humánnej geografie a demogeografie
Prírodovedecká fakulta UK
842 15 Bratislava 4, Mlynská dolina
e-mail:bacik[at]fns.uniba.sk

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!