Čo tu nájdete História sčítaní Demografia a sčítania Sčítanie v roku 2001 Sčítanie v roku 1991 Časové rady
Čo tu nájdete - popis prezentácie
Web prezentácia obsahuje nasledovné hlavné časti:
 • Stránky História sčítaní obsahujú stručné informácie o sčítaní od staroveku do súčasnosti.
 • Stránka Demografia a sčítania sa zaoberá významom údajov zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov pre demografiu.
 • Stránky Sčítanie v roku 2001 a Sčítanie v roku 1991 obsahujú:
  • základné informácie o príslušnom sčítaní,
  • legislatívu týkajúcu sa príslušného sčítania,
  • mapu územno-správneho členenia Slovenska v čase sčítania
  • obrázky sčítacích tlačív. Tlačivá za r.2001 sú tiež v maďarskej, rómskej, rusínskej a ukrajinskej jazykovej mutácii
  • vybrané výsledky sčítania v hierarchickom usporiadaní území za Slovensko, regióny, kraje, okresy a obce v tabuľkovej forme.
  • výstupy v mapovej forme. V tejto časti prezentácie si môžete vybrať interaktívným spôsobom z mapy alebo na základe dotazu vybrané demografické údaje.
 • Stránky Časové rady obsahujú časové rady vybraných údajov zo sčítaní na územi Slovenska. Najstaršie údaje sú z polovice 19. storočia. Niektoré údaje sú k dispozícii tiež v grafickej forme.


POZOR:   Plná verzia prezentácie si vyžaduje, aby boli povolené Java skripty a načítavanie obrázkov vo vašom web prehliadači. V prípade, ak tieto funkcie nepoužívate, prosím prejdite na textovú verziu aplikácie.
Mapové výstupy sú zhotovené vo formáte SVG (Scalable Vector Graphics). Pre ich zobrazenie v je nutné mať nainštalovaný SVG viewer, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť na stránkach spoločnosti Adobe (http://www.adobe.com/svg/viewer/install/main.html )Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!