O sčítaní Obsah sčítania Legislatíva Výsledky Územno - správne členenie Sčítacie tlačivá Mapové výstupy Návrat
Sčítacie tlačivá pre sčítanie v roku 1991:

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Copyright© INFOSTAT, Fakulta 2009. Posledná modifikácia: 25. júla 2009.