O sčítaní Obsah sčítania Legislatíva Výsledky Územno - správne členenie Sčítacie tlačivá Mapové výstupy Návrat
Legislatíva sčítania ľudu, domov a bytov 1991
  1. Zákon č. 21/1971 Zb., o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií
  2. Uznesenie vlády ČSSR č. 124 z 28. mája 1987, o sčítaní ľudu, domov a bytov k 1. decembru 1990 a doplňujúcich výberových zisťovaniach u obyvateľstva
  3. Uznesenie vlády SSR č. 199 z 11. septembra 1987, o sčítaní ľudu, domov a bytov k 1. decembru 1990 a doplňujúcich výberových zisťovaniach u obyvateľstva
  4. Uznesenie vlády ČSFR č. 186 z 22. marca 1990 o zmene termínu sčítania ľudu, domov a bytov
  5. Uznesenie vlády SR č. 240 z 23. mája 1990 o zmene termínu sčítania ľudu, domov a bytov
  6. Uznesenie vlády ČSFR č. 649 z 25. septembra 1991 o zrušení uznesenia vlády č. 1410/1954, o zrušení evidencie náboženského vyznania

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Copyright© INFOSTAT, Fakulta 2009. Posledná modifikácia: 25. júla 2009.