O sčítaní Obsah sčítania Legislatíva Výsledky Územno - správne členenie Sčítacie tlačivá Mapové výstupy Návrat
Obsah sčítania ľudu, domov a bytov 1991
Nasledujúci zoznam údajov zisťovaných pri sčítaní ľudu, domov a bytov 1991 tvoril obsah sčítania, ktorý vyplýval zo zákona o tomto sčítaní:

Údaje o obyvateľoch:
    1. Meno a priezvisko
    2. Rodné číslo
    3. Druh pobytu
    4. Vzťah k užívateľovi bytu
    5. Dátum narodenia
    6. Pohlavie
    7. Rodinný stav
    8. Dátum sobáša
    9. Poradie manželstva
   10. Počet živo narodených detí (u žien starších ako 15 rokov)
   11. Štátne občianstvo
   12. Národnosť
   13. Materinský jazyk
   14. Náboženské vyznanie
   15. Trvalé bydlisko
   16. Najvyššia dokončená škola
   17. Ekonomická aktivita
   18. Zamestnanie
   19. Spoločenská skupina
   20. Zamestnávateľ, navštevovaná škola alebo SOU
   21. Dochádzka do zamestnania alebo do školy
   22. Čas strávený dochádzkou
   23. Miesto pracoviska alebo školy
   24. Údaje o osobách dočasne prítomných a dočasne neprítomných
   25. Údaje o spoločnom hospodárení
   26. Údaje o oddelenom bývaní manželov

Údaje o bytoch a domácnostiach:
   1. Obývanosť bytu
   2. Druh užívania bytu (nájomný, družstevný, vlastný byt, služobný a pod.)
   3. Veľkosť bytu
   4. Poloha bytu (podlažie)
   5. Vybavenie domácnosti, rekreačné možnosti domácnosti
   6. Vybavenie bytu
   7. Druh a dôvod trvalého bývania mimo bytu


Údaje o domoch:
   1. Číslo domu
   2. Vlastník domu
   3. Druh domu
   4. Obývanosť domu
   5. Obdobie výstavby domu
   6. Obdobie prípadnej rekonštrukcie domu
   7. Materiál nosných stien
   8. Počet podlaží
   9. Vybavenie domu (výťah, vodovod, plyn, spôsob vykurovania, kanalizácia)


Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Copyright© INFOSTAT, Fakulta 2009. Posledná modifikácia: 25. júla 2009.