O sčítaní Obsah sčítania Legislatíva Výsledky Územno - správne členenie Sčítacie tlačivá Mapové výstupy Návrat
Sčítacie tlačivá pre sčítanie v roku 2001
Sčítacie tlačivá pre sčítanie boli k dispozícii v jazykových mutáciách slovenskej, slovensko-maďarskej, slovensko-ukrajinskej, slovensko-rusínskej, slovensko-rómskej.

Kliknutím na názov tlačiva, zobrazí sa obrázok tlačiva.

Tlačivo Jazyková mutácia
slovenská slovensko-
maďarská
slovensko-
rómska
slovensko-
rusínská
slovensko-
ukrajinská
List obyvateľa - 1.strana List obyvateľa- 1.strana - slovenský List obyvateľa - 1.strana - slovensko-maďarský List obyvateľa - 1.strana - slovensko-rómsky List obyvateľa - 1.strana - slovensko-rusínsky List obyvateľa - 1.strana - slovensko-ukrajinský
List obyvateľa - 2.strana List obyvateľa- 2.strana - slovenský List obyvateľa - 2.strana - slovensko-maďarský List obyvateľa - 2.strana - slovensko-rómsky List obyvateľa - 2.strana - slovensko-rusínsky List obyvateľa - 2.strana - slovensko-ukrajinský
Bytový list Bytový list - slovenský Bytový list - slovensko-maďarský Bytový list - slovensko-rómsky Bytový list -slovensko-rusínsky Bytový list - slovensko-ukrajinský
Domový list Domový list - slovenský Domový list - slovensko-maďarský Domový list - slovensko-rómsky Domový list - slovensko-rusínsk Domový list - slovensko-rusínsk

Poznámka:   Anglický preklad sčítacích tlačív sa nachádza na stránkach United Nations Statistic Divison.Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!