O sčítaní Obsah sčítania Legislatíva Výsledky Územno - správne členenie Sčítacie tlačivá Mapové výstupy Návrat
Legislatívne zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001
  1. Zákon NR SR č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
  2. Zákon SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
  3. Zákon NR SR č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
  4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2 z 20. decembra 2000 o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
  5. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
  6. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 127/2001 Z. z., ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 4/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje charakteristika, základné znaky a štruktúra údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!