Čo tu nájdete
História sčítaní
Demografia a sčítania
Sčítanie v roku 2001
Sčítanie v roku 1991
Časové rady
Čo tu nájdete - popis prezentácie
Web prezentácia obsahuje nasledovné hlavné časti:
 • Stránky História sčítaní obsahujú stručné informácie o sčítaní od staroveku do súčasnosti.
 • Stránka Demografia a sčítania sa zaoberá významom údajov zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov pre demografiu.
 • Stránky Sčítanie v roku 2001 a Sčítanie v roku 1991 obsahujú:
  • základné informácie o príslušnom sčítaní,
  • legislatívu týkajúcu sa príslušného sčítania,
  • mapu územno-správneho členenia Slovenska v čase sčítania (len plná verzia)
  • obrázky sčítacích tlačív (len plná verzia)
  • vybrané výsledky sčítania v hierarchickom usporiadaní území za Slovensko, regióny, kraje, okresy a obce
  • výstupy v mapovej forme (len plná verzia). V tejto časti prezentácie si môžete vybrať interaktívným spôsobom z mapy alebo na základe dotazu vybrané demografické údaje o zvolenej obci.
 • Stránky Časové rady obsahujú časové rady vybraných údajov zo sčítaní na územi Slovenska. Najstaršie údaje sú z polovice 19. storočia.Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!